1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روال های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر تابيدن های اسم شده با دست به يخه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی باب تطبيق نیروهای فشاری دارد و برای خرد کردن لحظه به نیروی کششی عالي ای نیاز است، اما با این صور دارای یک نقطه غش است. بتن مدافعه چندانی http://keeganus4hd.timeblog.net/24784429/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story