1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین مال

News Discuss 
امروزه بیشتر كدر های ساختگي شده به منظور دست به يخه بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی دروازه مستوي نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن دم به سوي نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه بي زوري است. http://rylanaz9vv.getblogs.net/23806429/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story