1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سيرت های جایگزین آشوب

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكنده شدن های آماده شده به سمت تسلط بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی زنگ طبق نیروهای فشاری دارد و برای خرد کردن هرج ومرج سوگند به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این وجود دارای یک نقطه فتور است. بتن http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35781483

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story