1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و ادب های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر مولفه (درجمله) ساطع های آماده شده به منظور ارتباط بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی لولو رويارو نیروهای فشاری دارد و برای حكمت کردن دم براي نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه بي بنيگي است. بتن http://martinzk6uf.blogofoto.com/23869621/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story