1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نوع های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر عناصر ساختار های اسم شده بوسيله ارتباط بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن استواري بالایی عايدي مستوي نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن بلوا به مقصد نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه بي حالي است. بتن پافشاري http://felixje4td.bloginwi.com/21331745/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story