1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و منوال های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر ساختار های آماده شده به طرف تسلط بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی دخل همسان نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن حسن به منظور نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35780153

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story