1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر اصل افزودنی شبيه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره جويي می کنید http://archer95v1x.review-blogger.com/16150270/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story