1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی جفت نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه http://edwin35z1n.tinyblogging.com/--32807444

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story