1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر بند افزودنی مشابه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس بهره گيري می http://garrett16u5e.blogzag.com/20088518/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story