1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good Punjabi Status for Girls

News Discuss 
ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੇ ਇੱਦਾ... ਰੌਇਆ ਨਾ ਕਰੋ...ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ...ਕੁਝ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ...!!! ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾ ਨਹੀ ਰੌਂਦੇ...ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ...!! .!! ਕੁਝ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ....!!! #वक़्त http://punjabi-status-for-girls19494.pages10.com/New-Step-by-Step-Map-For-Punjabi-Status-for-Girls-30888148

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story